Wet Arbeidsmarkt in Balans

WAB: Payrolling

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

Payrolling 

In de wet wordt een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst. Deze definitie luidt; De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op...

Lees verder

WAB: Informatieplicht (Inlenersbeloning)

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

Informatieplicht 

Een inlener die gebruik maakt van uitzendkrachten is verplicht om de bij hem geldende arbeidsvoorwaarden voor de aanvang van de ter beschikkingstelling schriftelijk of elektronisch door te geven aan de uitzendonderneming. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd en bestaat uit de volgende zes elementen...

Lees verder

WAB: Premie Werkloosheidswet(WW)

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

WW-premie

Werkgever gaat een lager WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiervan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.

De lage WW-premie mag ook betaald worden in de volgende gevallen: 

De werknemer onder de...
Lees verder

WAB: Oproepkracht

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

Oproepkracht

Vanaf 1 januari 2020 is er sprake van een oproepovereenkomst als:

a) De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van:

1. ten hoogste een maand; of2. ten hoogste een jaar en het recht op loon van de...

Lees verder

WAB: Transitievergoeding

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

Transitievergoeding

De transitievergoeding is vanaf begin arbeidsovereenkomst verschuldigd in plaats van na 24 maanden. Ook als er wordt besloten om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen. Ontslag van werknemers met een kort dienstverband wordt dus duurder. De opbouw van de vergoeding wordt 1/3de maandsalaris per...

Lees verder

WAB: Ontslag

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

Ontslag 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt werkgevers tegemoet die vinden dat ze heel lastig van personeel kunnen afkomen. Er komt een ontslagmogelijkheid(cumulatiegrond) bij, waarmee verschillende kleinere punten samen ook een valide ontslaggrond vormen. Daar staat dan wel weer tegenover dat werkgevers al vanaf dag...

Lees verder

WAB: Ketenregeling en proeftijd

Kategoria: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Data: 02-12-2019

Ketenregeling

De termijn van 2 jaar waarin 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk waarin wordt verruimd naar 3 jaar. Het is mogelijk om in de CAO hierover andere afspraken over te maken.

De onderbrekingstermijn tussen opeenvolgende contracten waarbij de keten niet wordt doorbroken blijft 6 maanden.

Het...

Lees verder

1