Usługi

PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa to udostępnianie pracowników, którzy chcą pracować (tymczasowo) w firmach, gdzie potrzebny jest personel z powodu choroby, zastępstwa lub okresów wzmożonej pracy. Pracownicy tymczasowi po oddelegowaniu zaczynają pracę w agencji pracy tymczasowej, ale nadzór i kierownictwo nad nimi sprawuje przedsiębiorstwo korzystające. Przedsiębiorstwo korzystające jest współodpowiedzialne za warunki pracy pracownika tymczasowego.

REKRUTACJA I SELEKCJA

Jeżeli zleceniodawca ma wolne miejsce pracy w swoim zakładzie, stosuje się procedurę rekrutacji i wyboru (pośrednictwa pracy), poprzez zlecenie wyszukania właściwego kandydata agencji pracy tymczasowej. Kiedy agencja pracy tymczasowej znajdzie właściwego kandydata, zawarta zostaje umowa o pracę między zleceniodawcą a osobą szukającą pracy. W przypadku pośrednictwa pracy osoba szukająca pracy nie zostaje więc zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej.

ODDELEGOWANIE DO PRACY

W branży pracy tymczasowej termin oddelegowanie do pracy jest stosowany do określania pracy tymczasowej lub udostępniania pracownika tymczasowego przedsiębiorstwu korzystającemu, przy czym czas trwania pracy tymczasowej zostaje ustalony z góry, a na agencji pracy tymczasowej ciąży obowiązek zapewnienia ciągłości wynagrodzenia. Jeżeli w okresie oddelegowania do pracy nie będzie pracy do wykonywania, agencja pracy tymczasowej musi wypłacać wynagrodzenie.

OBSŁUGA KADR I PŁAC

Zasada obsługi kadr i płac oznacza, że firma sama wybiera pracownika, ale nie zatrudnia go ani nie utrzymuje. Pracownika zatrudnia agencja pracy tymczasowej i deleguje go do firmy jako pracownika tymczasowego. Zasada obsługi kadr i płac ma zastosowanie również wtedy, gdy firma zwróci się do agencji pracy tymczasowej o prowadzenie spraw płacowych.

REKRUTACJA MIĘDZYNARODOWA

Na holenderskim rynku pracy coraz trudniej jest znaleźć właściwych pracowników. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników z krajów Unii Europejskiej jest coraz większe. Pośredniczymy w zatrudnianiu pracowników transgranicznych oraz pracowników migracyjnych w Holandii. Ta grupa pracowników jest zmotywowana, elastyczna i zaangażowana, rzadko opuszcza pracę z powodu choroby i zawsze jest całkowicie do dyspozycji pracodawcy.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Stała grupa pracowników, dostępnych od razu dla pracodawcy! Przy maksymalnej elastyczności? Specjalizujemy się w tworzeniu zasobów i jesteśmy w stanie w krótkim czasie zorganizować grupę pracowników, która w każdej chwili jest bezpośrednio do dyspozycji. Pracownik określa zakres pracy, nasi pracownicy mobilizacyjni zajmują się resztą. Dzięki temu nie trzeba myśleć o rekrutowaniu dodatkowego personelu.