Pracodawcy

DLA FIRM SZUKAJĄCYCH PERSONELU ATIK ZAWSZE MA ROZWIĄZANIE

JESTEŚMY CZŁONKIEM NBBU

Niderlandzkiego Związku Firm Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej


Co to oznacza dla pracodawcy?

NBBU, czyli Niderlandzki Związek Firm Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej, to aktywnie działająca organizacja branżowa agencji pracy tymczasowej, która reprezentuje interesy ponad 680 członków, w szczególności z segmentu średnich i małych przedsiębiorstw w branży pracy tymczasowej.

Jakość

Agencja pracy tymczasowej NBBU zna swój rynek i jego specyfikę zawodową jak nikt inny, dzięki czemu gwarantuje jakość, elastyczność i niezawodność swoich pracowników tymczasowych. Każdy członek NBBU jest sprawdzany pod kątem właściwego stosowania układu zbiorowego pracy (NBBU), jakości administracji i organizacji oraz znajomości i stosowania przepisów prawa.

Wiedza

Pośrednicy pracy zatrudnieni w agencji pracy tymczasowej NBBU są dobrze przeszkoleni oraz w pełni informują pracowników tymczasowych o przepisach układu zbiorowego pracy i stosowanych zasadach bezpieczeństwa. Aby aktualizować i poszerzać wiedzę, regularnie uczestniczą w seminariach NBBU. W razie potrzeby do pracy włączają się specjaliści działu wsparcia prawnego NBBU.

Elastyczność

Członkowie NBBU pracują na podstawie układu zbiorowego pracy NBBU, najbardziej elastycznego układu zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych. Unikalną cechą układu zbiorowego pracy jest to, że pracownicy tymczasowi mogą zostać oddelegowani na okres 52 tygodni z klauzulą zakończenia umowy pracownika tymczasowego. Oznacza to, że nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia, jeżeli nie ma pracy. Specjalny przepis 65+ umożliwia pracownikom tymczasowym na elastyczne kontynuowanie pracy u pracodawcy po 65. roku życia. Ponadto na podstawie układu zbiorowego pracy NBBU od pierwszego dnia wyznaczane jest wynagrodzenie obowiązujące w danej branży. Pomaga to uniknąć nierówności w zakładzie między pracownikami stałymi a tymczasowymi.

Norma NEN 4400-1

Relacja między pracodawcą a agencją pracy tymczasowej NBBU podlega stabilnym gwarancjom. Norma NEN 4400-1 jest obowiązkowa dla członków NBBU. W tej normie ustalone są kryteria finansowe i administracyjne, które musi spełniać rzetelna agencja pracy tymczasowej. Pozytywna kontrola w zakresie normy NEN 4400-1 jest więc dodatkową gwarancją dla godnej zaufania pod względem finansowym agencji pracy tymczasowej. Dzięki temu wypożyczanie pracowników oraz zlecanie pracy jest nieco łatwiejsze i bezpieczniejsze. W ten sposób pracodawca jest lepiej chroniony przed manipulacjami.