WAB: Ontslag

Ontslag 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt werkgevers tegemoet die vinden dat ze heel lastig van personeel kunnen afkomen. Er komt een ontslagmogelijkheid(cumulatiegrond) bij, waarmee verschillende kleinere punten samen ook een valide ontslaggrond vormen. Daar staat dan wel weer tegenover dat werkgevers al vanaf dag één een transitievergoeding moeten betalen en niet pas na twee jaar. 

Bij ontbinding op cumulatiegrond is er ook recht op een extra vergoeding van 50% transitievergoeding. Deze bedraagt maximaal 1,5 transitievergoeding, naast mogelijke billijke vergoeding.