Diensten

UITZENDEN

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten die (tijdelijk) willen werken voor bedrijven die wegens ziekte, vervanging van personeel of piekperiodes mensen nodig hebben. De uitzendkrachten komen zodra ze worden uitgezonden in dienst van de uitzendonderneming, maar staan onder toezicht en leiding van de inlener. De inlener is medeverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht.

WERVING & SELECTIE

Bij werving & selectie (arbeidsbemiddeling) heeft een opdrachtgever een vacature in zijn bedrijf en besteedt hij het zoeken naar een geschikte kandidaat uit aan een uitzendbureau. Als het uitzendbureau een geschikte kandidaat heeft gevonden, komt een arbeidsovereenkomst tot stand tussen opdrachtgever en werkzoekende. Bij de arbeidsbemiddeling treedt de werkzoekende dus niet in dienst van het uitzendbureau.

DETACHERING

In de uitzendbranche wordt het begrip detacheren veelal gebruikt voor het uitzenden c.q. ter beschikking stellen van een uitzendkracht aan een inlener, waarbij de duur van de uitzending vooraf is vastgesteld en waarbij de uitzendonderneming een loondoorbetalingsverplichting heeft. Wanneer gedurende de detacheringsperiode het werk wegvalt, moet de uitzendonderneming het loon doorbetalen.

PAYROLL

Met payrolling wordt aangeduid dat een bedrijf zelf een werknemer heeft geselecteerd, maar hem of haar zelf niet in dienst wil nemen of houden. De uitzendonderneming neemt de werknemer in dienst en zendt hem of haar uit naar het bedrijf als uitzendkracht. Van payrolling is eveneens sprake wanneer een bedrijf een uitzendonderneming vraagt om zijn loonadministratie te voeren.

INTERNATIONAL RECRUITMENT

Het wordt steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De vraag naar gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers uit EU-landen wordt alsmaar groter. Wij bemiddelen grensarbeiders en arbeidsmigranten naar Nederland. Deze groep medewerker is gemotiveerd, flexibel en betrokken, kent een laag ziekteverzuim en staat altijd 100% voor u klaar.

POOLMANAGEMENT

Een vaste groep uitzendkrachten die direct beschikbaar zijn voor u! En dit met maximale flexibiliteit? Wij zijn gespecialiseerd in poolvorming en kunnen in korte tijd een pool van medewerkers opzetten, waarover u op ieder moment direct kunt beschikken. U bepaalt de inzet, onze poolmedewerkers doen de rest. Zo heeft u geen omzien naar het werven van extra personeel.