Werkgevers

OP ZOEK NAAR PERSONEEL? ATIK HEEFT ALTIJD EEN OPLOSSING

WIJ ZIJN LID VAN DE NBBU

de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen


Wat betekent dit voor u?

NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de actieve brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 680 leden, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche.

Kwaliteit

Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn markt en specialisme als geen ander en staat garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. Elk NBBU-lid wordt getoetst op vakkennis, op de juiste toepassing van de (NBBU)-CAO, op de kwaliteit van administratie en organisatie en op kennis en toepassing van wetgeving.

Kennis

De intercedenten die werkzaam zijn bij een NBBU-uitzendonderneming zijn goed opgeleid en informeren uitzendkrachten volledig over cao-bepalingen en toepasselijke veiligheidsregels. Voor kennis-update en kennisuitbreiding maken zij geregeld gebruik van de seminars van de NBBU. Indien nodig schakelen zij de specialisten in van de juridische helpdesk van de NBBU.

Flexibiliteit

NBBU-leden werken met de NBBU-CAO, de meest flexibele CAO voor uitzendkrachten. Uniek aan de CAO is, dat uitzendkrachten voor een periode van 52 weken kunnen worden uitgezonden mét uitzendbeding. Voor u betekent dit, dat er geen loonverplichting is wanneer er geen werk is. Met de speciale 65+-regeling wordt het voor uitzendkrachten mogelijk om de werkzaamheden flexibel bij u voort te zetten na de 65-jarige leeftijd. Daarnaast hanteert de NBBU-CAO vanaf dag één het loon dat in uw sector van toepassing is. Dit helpt ongelijkheid op de werkvloer tussen uw vaste medewerkers en uitzendkrachten te voorkomen.

NEN 4400-1-norm

De relatie tussen u en de NBBU-uitzendonderneming is omgeven door stevige garanties. De NEN 4400-1-norm is verplicht voor NBBU-leden. In deze norm zijn financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Een positieve screening op de NEN 4400-1-norm is daarmee een extra garantie voor een financieel betrouwbaar uitzendbureau. Het maakt het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk een stuk makkelijker en veiliger. Als werkgever bent u zo beter beschermd tegen fraude.