News

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 1,03% hoger

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-05-2018

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag krijgen. 

Onlangs heeft...

Lees verder

'Lonen technici flink gestegen door schaarste op arbeidsmarkt'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-05-2018

Bedrijven bieden flink tegen elkaar op om technici binnen te halen. In enkele jaren tijd zijn de beloningen voor installatiemonteurs, lassers en loodgieters in sommige gevallen met 400 euro per maand gestegen.

Dit meldt Trouw dinsdag op basis van een rondgang in de sector. Het dagblad haalt...

Lees verder

Honderden reacties op wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-05-2018

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees heeft daarom een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is via internetconsultatie opengesteld voor reacties. Er zijn maar liefst...

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-04-2018

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat vandaag in internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor...

Lees verder

Uitzendkracht heeft voor vergelijkbare arbeid op Schiphol recht op een zelfde ...

Category: Arbeidsmarkt         Date: 29-03-2018

Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon als vergelijkbare vaste werknemers. Het maakt daarbij niet uit of ze via een ingewikkelde constructie zijn ingehuurd. 

Tot die conclusie komt de kantonrechter in Haarlem in een zaak die zestien flexwerkers hebben aangespannen tegen de uitzendbureaus Flexcargo en DMW.

...
Lees verder

Data voor aanpak huisvestingstekort arbeidsmigranten

Category: Arbeidsmarkt         Date: 29-03-2018

Door het groeiend aantal arbeidsmigranten ontstaan de laatste jaren knelpunten bij hun huisvesting. Er is momenteel een tekort aan geschikte huisvesting, die voldoet aan de minimale eisen. 

Expertisecentrum Flexwonen schat (eind 2017) een tekort van 100.000 verblijfsplaatsen. Gemeenten waar dit speelt willen (beleidsmatige) oplossingen bieden...

Lees verder

De huidige arbeidsmarkt vraagt maatwerk

Category: Arbeidsmarkt         Date: 29-03-2018

De consument eist flexibiliteit van ondernemers. Ons sociaal stelsel en arbeidsrecht zijn daarom hoognodig aan vernieuwing toe, betoogt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

Mensen zijn verslaafd geraakt aan het op elk moment kunnen omzetten van een behoefte in actie. Als we een koelkast of pizza...

Lees verder

Handboek Loonheffingen 2018

Category: Arbeidsmarkt         Date: 13-03-2018

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd.

Zie: Handboek Loonheffingen 2018, tarieven, bedragen en percentages.

Het is online te raadplegen, maar nog niet als pdf te downloaden.

Bron: Belastingdienst

Lees verder

LTO en vakbonden vinden elkaar over huisvesting arbeidsmigrant

Category: Arbeidsmarkt         Date: 13-03-2018

LTO Nederland en de vakbonden zijn eens geworden over de exacte voorwaarden voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Als de werkgever aan deze exacte voorwaarden voldoet, biedt hij kwalitatief goede huisvesting aan en kunnen de kosten voor huisvesting tot maximaal 20 procent op de betaling van het...

Lees verder

Weer meer vast werk maar flexwerk groeit harder

Category: Arbeidsmarkt         Date: 23-02-2018

Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen; 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste...

Lees verder

Krapte op arbeidsmarkt: 'De tijd dat je als werkgever op eerste rij zat, is voorbij'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 21-02-2018

De arbeidsmarkt is voor het eerst in negen jaar gespannen te noemen. NUzakelijk sprak met verschillende brancheprofessionals om te kijken hoe werkgevers de krapte het hoofd kunnen bieden.

"De jaren van crisis in de detailhandel lijken nu achter ons te liggen. Daar waar de economie aantrekt...

Lees verder

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen

Category: Arbeidsmarkt         Date: 21-02-2018

In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Hierdoor is voor het eerst na de periode 2007-2008 weer sprake...

Lees verder

Neem arbeidsmigranten serieus

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Onlangs maakte het EIB bekend dat de bouw de komende jaren flink gaat floreren. De opgave is dan ook groot. De nieuwbouwproductie moet omhoog en grote verduurzamingsoperaties komen ook op ons bordje te liggen. Tegelijkertijd blijft de instroom van nieuwe mensen achter bij de behoefte...

Lees verder

Bytes, bitcoins en blockchain op de arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Anno 2018 zijn termen als artificial intelligence (AI), bitcoins en blockchain niet meer weg te denken uit de dagelijkse berichtgeving. Naar verwachting wordt in 2019 ruim 31 biljoen euro geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Veel bedrijven en overheden die openstaan voor technologische innovatie, hebben zich inmiddels...

Lees verder

Plan voor verbetering arbeidsmarkt glastuinbouw

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Op gebied van arbeid is er voor de glastuinbouwsector nog veel te winnen, merkt LTO Glaskracht. Daarom werkt de organisatie aan een plan om meer aanbod op de arbeidsmarkt te genereren.

In het plan moet onder andere uitgewerkt worden hoe glastuinders een goed imago als werkgever...

Lees verder

Uitzendbureaus ervaren krapte op arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 01-02-2018

Vrijwel alle uitzendbureaus merken dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Dat geldt vooral in de sectoren techniek, industrie en bouw. Uitzendbureaus worden dan ook steeds actiever en creatiever om vacatures vervuld te krijgen. Ook het binden van uitzendkrachten wordt steeds belangrijker.

Dat blijkt een onderzoek...

Lees verder

Regels kopietje paspoort versoepeld

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-01-2018

Een uitzendbureau mag voortaan bij inschrijving van een kandidaat direct een kopie maken van het ID-bewijs en deze gedurende vier weken bewaren.

Dat is een gevolg van de wijziging van de Waadi die per 1 januari is ingegaan.

De versoepeling betreft het maken en bewaren...

Lees verder

Brandbrief voor huisvesting arbeidsmigranten

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-01-2018

Samen met twaalf vooraanstaande glastuinbouwbedrijven uit gemeente Zuidplas richt LTO Glaskracht Nederland zich in een brandbrief aan het college van B en W van gemeente Zuidplas in Zuid-Holland.

Mede naar aanleiding van recente handhavingsacties is er sprake van een acuut huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten.

LTO Glaskracht...

Lees verder

Innovaties en krappe arbeidsmarkt veranderen recruitment

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-01-2018

De economie trekt aan en talent is schaars. Bedrijven en organisaties moeten vernieuwen om de juiste professionals aan te trekken. Ontwikkelingen in data, machine learning en digitale technologieën zorgen voor een transformatie van recruitment. Nieuwe technologieën veranderen fundamenteel de recruitmentstrategie van organisaties fundamenteel en tegelijkertijd...

Lees verder

Arbeidsmarkt 2017: krapte ook door beperkingen binnen organisaties

Category: Arbeidsmarkt         Date: 20-09-2017

Krapte op de arbeidsmarkt is een dilemma dat menig HR-manager voor uitdagingen stelt. Maar in hoeverre is die zorg terecht? Denken we niet te veel in beperkingen? Zijn we wel voldoende flexibel? Refererend aan Stephen Covey’s ‘Cirkel van invloed’ zijn er diverse knoppen waaraan werkgevers...

Lees verder

Previous Page   1   2   3   4   5   6   Next Page