News

Prinsjesdag 2018: Hoofdpunten Miljoenennota arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-09-2018

De werkloosheid daalt. Steeds meer sectoren krijgen te maken met een krappe arbeidsmarkt. Het kabinet constateert diverse mismatches op de arbeidsmarkt en wil naar een arbeidsmarkt in balans. Flex moet minder flex worden. Vast minder vast. Hiertoe worden verschillende voorstellen uitgewerkt. Daarnaast moet een commissie...

Lees verder

Aantal banen naar recordniveau van 10,5 miljoen in 2019

Category: Arbeidsmarkt         Date: 13-06-2018

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat het aantal banen in Nederland de komende twee jaar stijgt naar een recordniveau. Er komen mogelijk 318.000 banen bij, waarmee de teller in 2019 op 10,5 miljoen komt te staan.

In 2017 steeg het aantal banen al met 200.000 en deze...

Lees verder

71 procent van werkgevers heeft moeite personeel te vinden én te behouden

Category: Arbeidsmarkt         Date: 13-06-2018

Het wordt steeds lastiger om vacatures ingevuld te krijgen, met name functies in de sectoren techniek, ICT en Productie & Operations. 

Inmiddels kampt 71 procent van de organisaties met wervingsproblemen, tegenover 56 procent in 2017. Vooral technische vacatures zijn lastig om in te vullen.

Bovendien...

Lees verder

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten, vraag blijft toenemen

Category: Arbeidsmarkt         Date: 11-06-2018

We hebben hard mensen nodig die vanuit andere landen komen om in Nederland te werken. Dat gaat de komende jaren alleen maar meer worden, stellen onderzoekers.

Vooral in de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek, groothandel, voedingsindustrie en metaalindustrie staan we te springen om krachten...

Lees verder

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 1,03% hoger

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-05-2018

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag krijgen. 

Onlangs heeft...

Lees verder

'Lonen technici flink gestegen door schaarste op arbeidsmarkt'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-05-2018

Bedrijven bieden flink tegen elkaar op om technici binnen te halen. In enkele jaren tijd zijn de beloningen voor installatiemonteurs, lassers en loodgieters in sommige gevallen met 400 euro per maand gestegen.

Dit meldt Trouw dinsdag op basis van een rondgang in de sector. Het dagblad haalt...

Lees verder

Honderden reacties op wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-05-2018

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees heeft daarom een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is via internetconsultatie opengesteld voor reacties. Er zijn maar liefst...

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-04-2018

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat vandaag in internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor...

Lees verder

Uitzendkracht heeft voor vergelijkbare arbeid op Schiphol recht op een zelfde ...

Category: Arbeidsmarkt         Date: 29-03-2018

Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon als vergelijkbare vaste werknemers. Het maakt daarbij niet uit of ze via een ingewikkelde constructie zijn ingehuurd. 

Tot die conclusie komt de kantonrechter in Haarlem in een zaak die zestien flexwerkers hebben aangespannen tegen de uitzendbureaus Flexcargo en DMW.

...
Lees verder

Data voor aanpak huisvestingstekort arbeidsmigranten

Category: Arbeidsmarkt         Date: 29-03-2018

Door het groeiend aantal arbeidsmigranten ontstaan de laatste jaren knelpunten bij hun huisvesting. Er is momenteel een tekort aan geschikte huisvesting, die voldoet aan de minimale eisen. 

Expertisecentrum Flexwonen schat (eind 2017) een tekort van 100.000 verblijfsplaatsen. Gemeenten waar dit speelt willen (beleidsmatige) oplossingen bieden...

Lees verder

De huidige arbeidsmarkt vraagt maatwerk

Category: Arbeidsmarkt         Date: 29-03-2018

De consument eist flexibiliteit van ondernemers. Ons sociaal stelsel en arbeidsrecht zijn daarom hoognodig aan vernieuwing toe, betoogt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

Mensen zijn verslaafd geraakt aan het op elk moment kunnen omzetten van een behoefte in actie. Als we een koelkast of pizza...

Lees verder

Handboek Loonheffingen 2018

Category: Arbeidsmarkt         Date: 13-03-2018

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd.

Zie: Handboek Loonheffingen 2018, tarieven, bedragen en percentages.

Het is online te raadplegen, maar nog niet als pdf te downloaden.

Bron: Belastingdienst

Lees verder

LTO en vakbonden vinden elkaar over huisvesting arbeidsmigrant

Category: Arbeidsmarkt         Date: 13-03-2018

LTO Nederland en de vakbonden zijn eens geworden over de exacte voorwaarden voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Als de werkgever aan deze exacte voorwaarden voldoet, biedt hij kwalitatief goede huisvesting aan en kunnen de kosten voor huisvesting tot maximaal 20 procent op de betaling van het...

Lees verder

Weer meer vast werk maar flexwerk groeit harder

Category: Arbeidsmarkt         Date: 23-02-2018

Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen; 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste...

Lees verder

Krapte op arbeidsmarkt: 'De tijd dat je als werkgever op eerste rij zat, is voorbij'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 21-02-2018

De arbeidsmarkt is voor het eerst in negen jaar gespannen te noemen. NUzakelijk sprak met verschillende brancheprofessionals om te kijken hoe werkgevers de krapte het hoofd kunnen bieden.

"De jaren van crisis in de detailhandel lijken nu achter ons te liggen. Daar waar de economie aantrekt...

Lees verder

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen

Category: Arbeidsmarkt         Date: 21-02-2018

In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Hierdoor is voor het eerst na de periode 2007-2008 weer sprake...

Lees verder

Neem arbeidsmigranten serieus

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Onlangs maakte het EIB bekend dat de bouw de komende jaren flink gaat floreren. De opgave is dan ook groot. De nieuwbouwproductie moet omhoog en grote verduurzamingsoperaties komen ook op ons bordje te liggen. Tegelijkertijd blijft de instroom van nieuwe mensen achter bij de behoefte...

Lees verder

Bytes, bitcoins en blockchain op de arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Anno 2018 zijn termen als artificial intelligence (AI), bitcoins en blockchain niet meer weg te denken uit de dagelijkse berichtgeving. Naar verwachting wordt in 2019 ruim 31 biljoen euro geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Veel bedrijven en overheden die openstaan voor technologische innovatie, hebben zich inmiddels...

Lees verder

Plan voor verbetering arbeidsmarkt glastuinbouw

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Op gebied van arbeid is er voor de glastuinbouwsector nog veel te winnen, merkt LTO Glaskracht. Daarom werkt de organisatie aan een plan om meer aanbod op de arbeidsmarkt te genereren.

In het plan moet onder andere uitgewerkt worden hoe glastuinders een goed imago als werkgever...

Lees verder

Uitzendbureaus ervaren krapte op arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 01-02-2018

Vrijwel alle uitzendbureaus merken dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Dat geldt vooral in de sectoren techniek, industrie en bouw. Uitzendbureaus worden dan ook steeds actiever en creatiever om vacatures vervuld te krijgen. Ook het binden van uitzendkrachten wordt steeds belangrijker.

Dat blijkt een onderzoek...

Lees verder

Previous Page   1   2   3   Next Page