News

Coronavirus verziekt ook Brabantse arbeidsmarkt merkt hoogleraar: 'Forse recessie niet ondenkbaar'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-03-2020

TILBURG - ,,Straks zijn wij weer beter, maar is de economie nog lange tijd ziek”, voorspelt Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University. ,,Stel we zijn rond de zomer van het coronavirus af, dan is het niet ondenkbaar dat de situatie intussen is omgeslagen in...

Lees verder

Informatie over Coronavirus

Category: Coronavirus         Date: 15-03-2020

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners staan voorop en daarom houden we bij Atik de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten. We treffen uiteraard maatregelen waar dat nuttig en nodig is. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen...

Lees verder

Arbeidsmigranten stuwen economische groei

Category: Arbeidsmarkt         Date: 05-03-2020

De economie groei in Nederland valt de komende jaren iets hoger uit. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB). Het planbureau stelde de economische raming naar boven bij. Dit komt onder meer doordat de Nederlandse bevolking door migratie sneller groeit dan aangenomen.

Aanvankelijk hield het...

Lees verder

Werkgelegenheid in het MKB groeit dubbel zo hard als de economie

Category: Arbeidsmarkt         Date: 27-02-2020

De werkgelegenheid in het MKB is in 2019 met 3,1% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei ligt gemiddeld al enkele jaren boven de 3% en daarmee boven het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal, dat door het CBS op 1,5% is...

Lees verder

26 februari 2020 ING: Nederlandse arbeidsmarkt heeft top bereikt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 27-02-2020

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft haar top bereikt en kan de komende tijd nauwelijks nog verbeteren, stellen economen van ING. De werkgelegenheid in Nederland bevindt zich nog op recordhoogte. Nu de hoogconjunctuur op haar eind loopt zal de vraag naar personeel langzaamaan kracht verliezen, terwijl de stijging...

Lees verder

CBS: "Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe"

Category: Arbeidsmarkt         Date: 17-02-2020

Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers...

Lees verder

Arbeidsmigrant is tegenwoordig veel meer dan laaggeschoolde tomatenplukker

Category: Arbeidsmarkt         Date: 17-02-2020

RUCPHEN - De technieksector schreeuwt de komende jaren om geschoolde arbeidsmigranten. De tijd is voorbij dat buitenlandse arbeiders vooral laaggeschoold werk deden in de landbouw en logistiek. 

Dat geluid was deze week te horen tijdens regionaal overleg van gemeenten, huisvesters en...

Lees verder

Uitzendkracht wil graag meer leren

Category: Arbeidsmarkt         Date: 06-02-2020

Bijna alle uitzendkrachten (97%) willen graag meer leren, op het werk, via trainingen, een cursus of van een collega.

Dat blijkt een onderzoek door door DOORZAAM, de stichting die als doelstelling heeft om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren.

Duurzame Inzetbaarheidsscan

Om...

Lees verder

Ervaringen van uitzendkrachten met leerbudget in kaart gebracht

Category: Arbeidsmarkt         Date: 06-02-2020

De ervaringen van uitzendkrachten met opleidingen zijn positief: 69 procent van de uitzendkrachten geeft aan veel geleerd te hebben en 86 procent stelt dat hetgeen ze geleerd hebben bruikbaar tot zeer bruikbaar is voor hun huidige werk als uitzendkracht. Dit meldt DOORZAAM.

De effecten...

Lees verder

De nieuwe norm in migrantenhuisvesting: "Atik Village"

Category: Arbeidsmarkt         Date: 17-01-2020

Met de officiële opening van een ‘hotel’ speciaal voor arbeidsmigranten, is er in Roosendaal op 16 januari een nieuwe Nederlandse norm voor arbeidsmigrantenhuisvesting neergezet. Niet eerder is er op deze schaal speciaal voor de groeiende stroom Oost-Europese arbeidsmigranten kwalitatieve huisvesting gebouwd.

Arbeidsmigranten zijn niet...

Lees verder

Zes dingen die voor werkgevers en werknemers veranderen met de nieuwe Wet arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 10-01-2020

Op 1 januari treedt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Wat gaan werkgevers, zzp’er en payrollers daarvan merken?

Zie het als de opgepoetste versie van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Terwijl geestelijk vader Lodewijk Asscher, toen minister van sociale zaken...

Lees verder

Ondernemer Ilyas Etik ziet eindelijk 'zijn' migrantencomplex open gaan in Roosendaal: 'Dit zijn mensen net als jij en ik'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-12-2019

INTERVIEWROOSENDAAL - Hij haalde dit jaar minder vaak het nieuws dan de afgelopen jaren, toch was 2019 een bijzonder jaar voor de Roosendaalse ondernemer Ilyas Etik (41) van Atik Uitzendbureau. Na zo’n vijf jaar van overleggen, plannen aanpassen en rechtszaken zag hij eindelijk hoe ‘zijn’...

Lees verder

Dit verandert er allemaal voor jou in 2020

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-12-2019

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent ook dat vanaf 1 januari een aantal nieuwe wetten en regels van kracht gaan. Welke wijzigingen staan ons te wachten? En wat betekenen ze precies voor jou? In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen...

Lees verder

Herziene detacheringsrichtlijn geeft buitenlandse uitzendkrachten gelijke rechten

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-12-2019

Door het aanscherpen van de detacheringsrichtlijn worden de rechten van buitenlandse gedetacheerde uitzendkrachten gelijkgetrokken met die van Nederlandse uitzendkrachten. Uitzendbureaus blijven bovendien verantwoordelijk voor hun uitzendkrachten, ook als de uitzendkracht door de opdrachtgever wordt doorgezonden naar een tweede opdrachtgever.

De implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is door...

Lees verder

Goed georganiseerd uitzendwerk van grote waarde voor inclusieve arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-12-2019

Goed georganiseerd uitzendwerk van grote waarde voor inclusieve arbeidsmarkt

Cijfers tonen de waarde van de uitzendbranche

Volgend jaar komt minister Koolmees met de evaluatie van het uitzendregime en brengt de commissie-Borstlap haar advies uit over de toekomst van onze arbeidsmarkt. De ABU is...

Lees verder

Werkcode moet één arbeidsmarkt voor alle werkenden creëren

Category: Arbeidsmarkt         Date: 12-12-2019

Vier verzekeraars en een bank willen flexwerkers en vaste mensen gelijkwaardiger behandelen. Achmea, ING, Nationale Nederlanden, a.s.r., en VGZ hebben hierover een werkcode ondertekend met Vakbond De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen.

De werkcode bestaat uit vijf speerpunten, die de komende drie jaar...

Lees verder

Arbeidsmarkt balanceert op kantelpunt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 12-12-2019

De arbeidsmarkt is nog altijd gespannen, maar de trend wijst op een afkoeling. Het lijkt erop dat we in 2020 naar een normale, meer evenwichtige arbeidsmarkt gaan. Een lichte daling van de sourcingsdruk is een van de indicatoren die daarop wijst.

Dat stelt de...

Lees verder

WAB: Payrolling

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Payrolling 

In de wet wordt een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst. Deze definitie luidt; De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op...

Lees verder

WAB: Informatieplicht (Inlenersbeloning)

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Informatieplicht 

Een inlener die gebruik maakt van uitzendkrachten is verplicht om de bij hem geldende arbeidsvoorwaarden voor de aanvang van de ter beschikkingstelling schriftelijk of elektronisch door te geven aan de uitzendonderneming. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd en bestaat uit de volgende zes elementen...

Lees verder

WAB: Premie Werkloosheidswet(WW)

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

WW-premie

Werkgever gaat een lager WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiervan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.

De lage WW-premie mag ook betaald worden in de volgende gevallen: 

De werknemer onder de...
Lees verder

Previous Page   1   2   3   4   5   6   Next Page