Minimumloon stijgt 1,6 procent per 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2020 omhoog. Uit de staatscourant blijkt dat het om een stijging van 1,6 procent gaat.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Afwijking van de hoofdregel is mogelijk wanneer sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). D

Minimumloon en minimumjeugdloon

 

 

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder 100% 1680,00 387,70 77,54
20 jaar 80% 1344,00 310,15 62,03
19 jaar 60% 1008,00 232,60 46,52
18 jaar 50% 840,00 193,85 38,77
17 jaar 39,5% 663,60 153,15 30,63
16 jaar 34,5% 579,60 133,75 26,75
15 jaar 30% 504,00 116,30 23,26

BBL’ers

 

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
20 jaar 61,5% 1.033,20 238,45 47,69
19 jaar 52,5% 882,00 203,55 40,71
18 jaar 45,5% 764,40 176,40 35,28

Per uur

Het uurloon is afhankelijk van de hoeveelheid uren in een fulltime dienstverband

Leeftijd36 uur38 uur40 uur
21 jaar en ouder 10,77 10,21 9,70
20 jaar 8,62 8,17 7,76
20 jaar BBL 6,63 6,28 5,97
19 jaar 6,47 6,13 5,82
19 jaar BBL 5,66 5,36 5,09
18 jaar 5,39 5,11 4,85
18 jaar BBL 4,90 4,65 4,41
17 jaar 4,26 4,04 3,83
16 jaar 3,72 3,52 3,35
15 jaar 3,24 3,07 2,91

Bron: www.salarisnet.nl