Arbeidsmigranten stuwen economische groei

De economie groei in Nederland valt de komende jaren iets hoger uit. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB). Het planbureau stelde de economische raming naar boven bij. Dit komt onder meer doordat de Nederlandse bevolking door migratie sneller groeit dan aangenomen.

Aanvankelijk hield het CPB rekening met een economische groei van 1,1 procent in 2020 en 1,2 procent in 2021. Dit percentage is nu bijgesteld naar respectievelijk 1,4 en 1,6 procent. Dat is een gematigde groei, maar gegeven de uitzonderlijk lage groei van de wereldhandel en de magere groei in de ons omringende landen, is het volgens het CPB relatief goed.

De werkloosheid ligt op een historisch laag niveau en blijft voorlopig laag. De krappe arbeidsmarkt veroorzaakt een hogere loonstijging. Gecombineerd met lastenverlichting leidt dit tot een toename van de koopkracht van 2,1 procent in 2020 en 1,3 procent in 2021. Het begrotingsoverschot daalt naar 0,1 procent.

Bevolkingsgroei

Een belangrijke reden voor de aanpassing van de raming zijn de recente bevolkingscijfers. Het CBS verwacht dat de Nederlandse bevolking in 2025 is gegroeid naar ongeveer 18 miljoen. In eerdere ramingen werd uitgegaan van 17,7 miljoen inwoners. Die 300.000 extra mensen hebben invloed op de economie. Het gaat volgens het CPB vooral om mensen in de werkende leeftijd, waardoor de effecten van de vergrijzing worden afgezwakt.

De toename wordt vooral toegeschreven aan buitenlanders die in Nederland komen werken. Het gaat dan om Oost-Europeanen die hier meer kunnen verdienen dan in hun eigen land, of om kenniswerkers uit bijvoorbeeld India. In de ramingen blijft de aanwas van asielzoekers op peil, terwijl de toestroom van arbeidsmigranten naar boven is bijgesteld.

Impact coronavirus onduidelijk

De economische impact van het coronavirus is volgens het CPB op dit moment moeilijk te voorspellen. In de raming is aangenomen dat het virus snel onder controle komt, maar is ook een scenario opgenomen waarin het virus zich wijder verspreidt en langduriger impact heeft.

Bron: www.nieuweoogst.nl