News

Uitzendkracht wil graag meer leren

Category: Arbeidsmarkt         Date: 06-02-2020

Bijna alle uitzendkrachten (97%) willen graag meer leren, op het werk, via trainingen, een cursus of van een collega.

Dat blijkt een onderzoek door door DOORZAAM, de stichting die als doelstelling heeft om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren.

Duurzame Inzetbaarheidsscan

Om...

Lees verder

Ervaringen van uitzendkrachten met leerbudget in kaart gebracht

Category: Arbeidsmarkt         Date: 06-02-2020

De ervaringen van uitzendkrachten met opleidingen zijn positief: 69 procent van de uitzendkrachten geeft aan veel geleerd te hebben en 86 procent stelt dat hetgeen ze geleerd hebben bruikbaar tot zeer bruikbaar is voor hun huidige werk als uitzendkracht. Dit meldt DOORZAAM.

De effecten...

Lees verder

De nieuwe norm in migrantenhuisvesting: "Atik Village"

Category: Arbeidsmarkt         Date: 17-01-2020

Met de officiële opening van een ‘hotel’ speciaal voor arbeidsmigranten, is er in Roosendaal op 16 januari een nieuwe Nederlandse norm voor arbeidsmigrantenhuisvesting neergezet. Niet eerder is er op deze schaal speciaal voor de groeiende stroom Oost-Europese arbeidsmigranten kwalitatieve huisvesting gebouwd.

Arbeidsmigranten zijn niet...

Lees verder

Zes dingen die voor werkgevers en werknemers veranderen met de nieuwe Wet arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 10-01-2020

Op 1 januari treedt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Wat gaan werkgevers, zzp’er en payrollers daarvan merken?

Zie het als de opgepoetste versie van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Terwijl geestelijk vader Lodewijk Asscher, toen minister van sociale zaken...

Lees verder

Ondernemer Ilyas Etik ziet eindelijk 'zijn' migrantencomplex open gaan in Roosendaal: 'Dit zijn mensen net als jij en ik'

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-12-2019

INTERVIEWROOSENDAAL - Hij haalde dit jaar minder vaak het nieuws dan de afgelopen jaren, toch was 2019 een bijzonder jaar voor de Roosendaalse ondernemer Ilyas Etik (41) van Atik Uitzendbureau. Na zo’n vijf jaar van overleggen, plannen aanpassen en rechtszaken zag hij eindelijk hoe ‘zijn’...

Lees verder

Dit verandert er allemaal voor jou in 2020

Category: Arbeidsmarkt         Date: 31-12-2019

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent ook dat vanaf 1 januari een aantal nieuwe wetten en regels van kracht gaan. Welke wijzigingen staan ons te wachten? En wat betekenen ze precies voor jou? In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen...

Lees verder

Herziene detacheringsrichtlijn geeft buitenlandse uitzendkrachten gelijke rechten

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-12-2019

Door het aanscherpen van de detacheringsrichtlijn worden de rechten van buitenlandse gedetacheerde uitzendkrachten gelijkgetrokken met die van Nederlandse uitzendkrachten. Uitzendbureaus blijven bovendien verantwoordelijk voor hun uitzendkrachten, ook als de uitzendkracht door de opdrachtgever wordt doorgezonden naar een tweede opdrachtgever.

De implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is door...

Lees verder

Goed georganiseerd uitzendwerk van grote waarde voor inclusieve arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-12-2019

Goed georganiseerd uitzendwerk van grote waarde voor inclusieve arbeidsmarkt

Cijfers tonen de waarde van de uitzendbranche

Volgend jaar komt minister Koolmees met de evaluatie van het uitzendregime en brengt de commissie-Borstlap haar advies uit over de toekomst van onze arbeidsmarkt. De ABU is...

Lees verder

Werkcode moet één arbeidsmarkt voor alle werkenden creëren

Category: Arbeidsmarkt         Date: 12-12-2019

Vier verzekeraars en een bank willen flexwerkers en vaste mensen gelijkwaardiger behandelen. Achmea, ING, Nationale Nederlanden, a.s.r., en VGZ hebben hierover een werkcode ondertekend met Vakbond De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen.

De werkcode bestaat uit vijf speerpunten, die de komende drie jaar...

Lees verder

Arbeidsmarkt balanceert op kantelpunt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 12-12-2019

De arbeidsmarkt is nog altijd gespannen, maar de trend wijst op een afkoeling. Het lijkt erop dat we in 2020 naar een normale, meer evenwichtige arbeidsmarkt gaan. Een lichte daling van de sourcingsdruk is een van de indicatoren die daarop wijst.

Dat stelt de...

Lees verder

WAB: Payrolling

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Payrolling 

In de wet wordt een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst. Deze definitie luidt; De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op...

Lees verder

WAB: Informatieplicht (Inlenersbeloning)

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Informatieplicht 

Een inlener die gebruik maakt van uitzendkrachten is verplicht om de bij hem geldende arbeidsvoorwaarden voor de aanvang van de ter beschikkingstelling schriftelijk of elektronisch door te geven aan de uitzendonderneming. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd en bestaat uit de volgende zes elementen...

Lees verder

WAB: Premie Werkloosheidswet(WW)

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

WW-premie

Werkgever gaat een lager WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiervan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.

De lage WW-premie mag ook betaald worden in de volgende gevallen: 

De werknemer onder de...
Lees verder

WAB: Oproepkracht

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Oproepkracht

Vanaf 1 januari 2020 is er sprake van een oproepovereenkomst als:

a) De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van:

1. ten hoogste een maand; of2. ten hoogste een jaar en het recht op loon van de...

Lees verder

WAB: Transitievergoeding

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Transitievergoeding

De transitievergoeding is vanaf begin arbeidsovereenkomst verschuldigd in plaats van na 24 maanden. Ook als er wordt besloten om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen. Ontslag van werknemers met een kort dienstverband wordt dus duurder. De opbouw van de vergoeding wordt 1/3de maandsalaris per...

Lees verder

WAB: Ontslag

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Ontslag 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt werkgevers tegemoet die vinden dat ze heel lastig van personeel kunnen afkomen. Er komt een ontslagmogelijkheid(cumulatiegrond) bij, waarmee verschillende kleinere punten samen ook een valide ontslaggrond vormen. Daar staat dan wel weer tegenover dat werkgevers al vanaf dag...

Lees verder

WAB: Ketenregeling en proeftijd

Category: Wet Arbeidsmarkt in Balans         Date: 02-12-2019

Ketenregeling

De termijn van 2 jaar waarin 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk waarin wordt verruimd naar 3 jaar. Het is mogelijk om in de CAO hierover andere afspraken over te maken.

De onderbrekingstermijn tussen opeenvolgende contracten waarbij de keten niet wordt doorbroken blijft 6 maanden.

Het...

Lees verder

SNF-keurmerk verplichten om arbeidsmigranten te behouden

Category: Arbeidsmarkt         Date: 25-11-2019

De reputatie van Nederland als aantrekkelijk arbeidsmigratieland loopt schade op. De reden: te veel misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten. De oplossing: het verplicht stellen van het SNF-keurmerk.

Frank van Gool, CEO OTTO Work Force

Dat stelt Frank van Gool, CEO van internationale arbeidsbemiddelaar...

Lees verder

Aantal werkenden verder gestegen

Category: Arbeidsmarkt         Date: 14-11-2019

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend. Net als in augustus...

Lees verder

Te weinig mensen profiteren van gunstige arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 14-11-2019

FNV maakt zich zorgen om de mensen die weinig hebben gemerkt van de economische groei en moeite hebben met het vinden van een baan of helemaal geen werk hebben. Vele werkenden zien al jaren geen groei in hun inkomen.

Het huidige wettelijk minimumloon is te...

Lees verder

1   2   3   4   Next Page