WAB: Transitievergoeding

Transitievergoeding

De transitievergoeding is vanaf begin arbeidsovereenkomst verschuldigd in plaats van na 24 maanden. Ook als er wordt besloten om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen. Ontslag van werknemers met een kort dienstverband wordt dus duurder. De opbouw van de vergoeding wordt 1/3de maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De extra opbouw van de transitievergoeding bij dienstverbanden die meer dan 10 jaar duren vervalt. Ontslag van werknemers met een langer dienstverband wordt dus goedkoper.

Recht op transitievergoeding ontstaat indien:

a) de arbeidsovereenkomst:

1. door werkgever is opgezegd;
2. op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
3. na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; of

b) de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:

1. door de werknemer is opgezegd;
2. op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
3. na einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt nog nader uitgewerkt in aanvullende wetgeving. Hiervoor geldt geen terugwerkende kracht.

Voor werkgevers was het al mogelijk om kosten voor activiteiten die de inzetbaarheid van de werknemer buiten het eigen bedrijf vergroten in mindering te brengen op de transitievergoeding. De WAB brengt hier met een verruiming van de mogelijkheid om inzetbaarheidskosten in mindering te brengen verandering in. Vanaf 1 januari 2020 wordt het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor de bevordering van kennis en vaardigheden die zijn aangewend voor een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.

De transitievergoeding moet aan het eind van de arbeidsovereenkomst worden uitgekeerd. Indien de transitievergoeding niet binnen 1 maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst is betaald is de werkgever wettelijke rente verschuldigd.