WAB: Ketenregeling en proeftijd

Ketenregeling

De termijn van 2 jaar waarin 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk waarin wordt verruimd naar 3 jaar. Het is mogelijk om in de CAO hierover andere afspraken over te maken.

De onderbrekingstermijn tussen opeenvolgende contracten waarbij de keten niet wordt doorbroken blijft 6 maanden.

Het blijft ook mogelijk om in de CAO af te wijken van de onderbrekingstermijn voor terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden verricht. De onderbrekingstermijn wordt dan 3 maanden.

Proeftijd

In tegenstelling tot het eerste wetsvoorstel komt er geen langere proeftijd meer van maximaal 5 maanden in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Voor seizoenswerk komt er wel een mogelijkheid om in de CAO flexibelere afspraken te maken.