Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen

Category: Arbeidsmarkt         Date: 21-02-2018

In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Hierdoor is voor het eerst na de periode 2007-2008 weer sprake...

Lees verder

Neem arbeidsmigranten serieus

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Onlangs maakte het EIB bekend dat de bouw de komende jaren flink gaat floreren. De opgave is dan ook groot. De nieuwbouwproductie moet omhoog en grote verduurzamingsoperaties komen ook op ons bordje te liggen. Tegelijkertijd blijft de instroom van nieuwe mensen achter bij de behoefte...

Lees verder

Bytes, bitcoins en blockchain op de arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Anno 2018 zijn termen als artificial intelligence (AI), bitcoins en blockchain niet meer weg te denken uit de dagelijkse berichtgeving. Naar verwachting wordt in 2019 ruim 31 biljoen euro geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Veel bedrijven en overheden die openstaan voor technologische innovatie, hebben zich inmiddels...

Lees verder

Plan voor verbetering arbeidsmarkt glastuinbouw

Category: Arbeidsmarkt         Date: 09-02-2018

Op gebied van arbeid is er voor de glastuinbouwsector nog veel te winnen, merkt LTO Glaskracht. Daarom werkt de organisatie aan een plan om meer aanbod op de arbeidsmarkt te genereren.

In het plan moet onder andere uitgewerkt worden hoe glastuinders een goed imago als werkgever...

Lees verder

Uitzendbureaus ervaren krapte op arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 01-02-2018

Vrijwel alle uitzendbureaus merken dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Dat geldt vooral in de sectoren techniek, industrie en bouw. Uitzendbureaus worden dan ook steeds actiever en creatiever om vacatures vervuld te krijgen. Ook het binden van uitzendkrachten wordt steeds belangrijker.

Dat blijkt een onderzoek...

Lees verder

Regels kopietje paspoort versoepeld

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-01-2018

Een uitzendbureau mag voortaan bij inschrijving van een kandidaat direct een kopie maken van het ID-bewijs en deze gedurende vier weken bewaren.

Dat is een gevolg van de wijziging van de Waadi die per 1 januari is ingegaan.

De versoepeling betreft het maken en bewaren...

Lees verder

Brandbrief voor huisvesting arbeidsmigranten

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-01-2018

Samen met twaalf vooraanstaande glastuinbouwbedrijven uit gemeente Zuidplas richt LTO Glaskracht Nederland zich in een brandbrief aan het college van B en W van gemeente Zuidplas in Zuid-Holland.

Mede naar aanleiding van recente handhavingsacties is er sprake van een acuut huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten.

LTO Glaskracht...

Lees verder

Innovaties en krappe arbeidsmarkt veranderen recruitment

Category: Arbeidsmarkt         Date: 30-01-2018

De economie trekt aan en talent is schaars. Bedrijven en organisaties moeten vernieuwen om de juiste professionals aan te trekken. Ontwikkelingen in data, machine learning en digitale technologieën zorgen voor een transformatie van recruitment. Nieuwe technologieën veranderen fundamenteel de recruitmentstrategie van organisaties fundamenteel en tegelijkertijd...

Lees verder

Arbeidsmarkt 2017: krapte ook door beperkingen binnen organisaties

Category: Arbeidsmarkt         Date: 20-09-2017

Krapte op de arbeidsmarkt is een dilemma dat menig HR-manager voor uitdagingen stelt. Maar in hoeverre is die zorg terecht? Denken we niet te veel in beperkingen? Zijn we wel voldoende flexibel? Refererend aan Stephen Covey’s ‘Cirkel van invloed’ zijn er diverse knoppen waaraan werkgevers...

Lees verder

CPB verwacht hogere lonen door positieve ontwikkelingen arbeidsmarkt

Category: Arbeidsmarkt         Date: 20-09-2017

Het Centraal Planbureau (CPB) noemt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt "ronduit positief". Hogere lonen komen dan ook in zicht, verwacht de instantie. 

Dat stelt het CPB in de tijdens Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV). De werkgelegenheid neemt toe, evenals het aantal gewerkte uren per...

Lees verder

Nederlandse arbeidsmarkt op de goede weg, ondanks onbenut potentieel

Category: Arbeidsmarkt         Date: 18-08-2017

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt dat er in het tweede kwartaal van 2017 ruim 1,3 miljoen mensen waren die werk zochten of meer wilden werken. Dit terwijl de werkloosheid in Nederland juist flink daalt en het bruto binnenlands product...

Lees verder

Previous Page   1   2   3   4   5