op zoek naar personeel? atik heeft altijd een oplossing

WIJ ZIJN LID VAN DE NBBU

de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Wat betekent dit voor u?

NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de actieve brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 680 leden, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche.

Kwaliteit

Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn markt en specialisme als geen ander en staat garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. Elk NBBU-lid wordt getoetst op vakkennis, op de juiste toepassing van de (NBBU)-CAO, op de kwaliteit van administratie en organisatie en op kennis en toepassing van wetgeving.

Kennis

De intercedenten die werkzaam zijn bij een NBBU-uitzendonderneming zijn goed opgeleid en informeren uitzendkrachten volledig over cao-bepalingen en toepasselijke veiligheidsregels. Voor kennis-update en kennisuitbreiding maken zij geregeld gebruik van de seminars van de NBBU. Indien nodig schakelen zij de specialisten in van de juridische helpdesk van de NBBU.

Flexibiliteit

NBBU-leden werken met de NBBU-CAO, de meest flexibele CAO voor uitzendkrachten. Uniek aan de CAO is, dat uitzendkrachten voor een periode van 78 weken kunnen worden uitgezonden mét uitzendbeding. Voor u betekent dit, dat er geen loonverplichting is wanneer er geen werk is. Met de speciale 65+-regeling wordt het voor uitzendkrachten mogelijk om de werkzaamheden flexibel bij u voort te zetten na de 65-jarige leeftijd. Daarnaast hanteert de NBBU-CAO vanaf dag één het loon dat in uw sector van toepassing is. Dit helpt ongelijkheid op de werkvloer tussen uw vaste medewerkers en uitzendkrachten te voorkomen.

NEN 4400-1-norm

De relatie tussen u en de NBBU-uitzendonderneming is omgeven door stevige garanties. De NEN 4400-1-norm is verplicht voor NBBU-leden. In deze norm zijn financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Een positieve screening op de NEN 4400-1-norm is daarmee een extra garantie voor een financieel betrouwbaar uitzendbureau. Het maakt het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk een stuk makkelijker en veiliger. Als werkgever bent u zo beter beschermd tegen fraude.

uitzenden

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten die (tijdelijk) willen werken voor bedrijven die wegens ziekte, vervanging van personeel of piekperiodes mensen nodig hebben. De uitzendkrachten komen zodra ze worden uitgezonden in dienst van de uitzendonderneming, maar staan onder toezicht en leiding van de inlener. De inlener is medeverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht.

werving & selectie

Bij werving & selectie (arbeidsbemiddeling) heeft een opdrachtgever een vacature in zijn bedrijf en besteedt hij het zoeken naar een geschikte kandidaat uit aan een uitzendbureau. Als het uitzendbureau een geschikte kandidaat heeft gevonden, komt een arbeidsovereenkomst tot stand tussen opdrachtgever en werkzoekende. Bij de arbeidsbemiddeling treedt de werkzoekende dus niet in dienst van het uitzendbureau.

detachering

In de uitzendbranche wordt het begrip detacheren veelal gebruikt voor het uitzenden c.q. ter beschikking stellen van een uitzendkracht aan een inlener, waarbij de duur van de uitzending vooraf is vastgesteld en waarbij de uitzendonderneming een loondoorbetalingsverplichting heeft. Wanneer gedurende de detacheringsperiode het werk wegvalt, moet de uitzendonderneming het loon doorbetalen.

payroll

Met payrolling wordt aangeduid dat een bedrijf zelf een werknemer heeft geselecteerd, maar hem of haar zelf niet in dienst wil nemen of houden. De uitzendonderneming neemt de werknemer in dienst en zendt hem of haar uit naar het bedrijf als uitzendkracht. Van payrolling is eveneens sprake wanneer een bedrijf een uitzendonderneming vraagt om zijn loonadministratie te voeren.

international recruitment

Het wordt steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De vraag naar gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers uit EU-landen wordt alsmaar groter. Wij bemiddelen grensarbeiders en arbeidsmigranten naar Nederland. Deze groep medewerker is gemotiveerd, flexibel en betrokken, kent een laag ziekteverzuim en staat altijd 100% voor u klaar.

poolmanagement

Een vaste groep uitzendkrachten die direct beschikbaar zijn voor u! En dit met maximale flexibiliteit? Wij zijn gespecialiseerd in poolvorming en kunnen in korte tijd een pool van medewerkers opzetten, waarover u op ieder moment direct kunt beschikken. U bepaalt de inzet, onze poolmedewerkers doen de rest. Zo heeft u geen omzien naar het werven van extra personeel.