NBBU: ET-regeling komt tegemoet aan extra kosten die werknemer moet maken

nbbuArbeidsmigranten zijn onmisbaar in Nederland. Hun inzet levert economische groei op en komt ten goede aan de welvaart en een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarom blijft het noodzakelijk dat Nederland een aantrekkelijk land is voor arbeidsmigranten om te werken, zo vindt de NBBU, brancheorganisatie voor intermediairs op de arbeidsmarkt.

De NBBU stoort zich aan de houding van de FNV die in zijn berichtgeving de arbeidsmigrant wegzet als iemand die de banen afpakt van Nederlanders. “Dit kan absoluut niet zo gesteld worden”, reageert NBBU-directeur Marco Bastian. “Er is veel werk in bepaalde sectoren en regio’s, waar in de praktijk geen Nederlandse werknemers voor te vinden zijn. Daar heeft men arbeidsmigranten hard nodig.” Ook uit het onlangs verschenen rapport van SEO onderzoek blijkt dat verdringing van Nederlandse werknemers door arbeidsmigranten een beperkt probleem is.

FNV ongeloofwaardig
De afgelopen dagen heeft de FNV de zogeheten Extra Territoriale regeling (ET regeling) volledig afgebrand. Deze fiscale regeling komt tegemoet aan extra kosten die arbeidsmigranten maken, zoals dubbele huisvestingskosten en het reizen van en naar het land van herkomst.

Bastian: “De FNV is nota bene zelf betrokken geweest bij de afspraken die in de Cao voor Uitzendkrachten over de ET-regeling zijn opgenomen. Zij hebben hun handtekening gezet onder het toepassen van deze afspraken. Door nu dit standpunt in te nemen heeft de FNV boter op het hoofd.”

ET-regeling is belangrijk
Arbeidsmigranten maken extra kosten, voornamelijk voor dubbele huisvestingskosten en reizen van en naar het land van herkomst. De fiscale regeling komt hieraan tegemoet. Dankzij de ET-regeling kan een werkgever deze extra kosten aan de buitenlandse kracht onbelast vergoeden of vrij verstrekken. De vergoeding of verstrekking kan niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten. Tevens moeten de kosten door de werkgever kunnen worden onderbouwd. De uitruil van het loon kan bovendien alleen plaatsvinden voor het loon boven het wettelijk minimumloon.

De NBBU staat daarom nog altijd achter de afspraken die in het ET-convenant zijn gemaakt.

Bron : NBBU.nl

Comments are closed.