Is 5 mei een vrije dag?

5 Mei (bevrijdingsdag) is wel een erkende nationale feestdag, maar daarmee nog geen wettelijk verplichte vrije dag.

Werkgevers en werknemers moeten zelf onderling afspraken maken over werken op 5 mei. Per bedrijfstak gelden andere regelingen. In een groot aantal cao's en bedrijfsregelingen is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. In 2005 en 2010 was dat het geval. In andere jaren ben je niet automatisch vrij. Maar het kan dan wel zo zijn dat 5 mei in overleg met de ondernemingsraad (or) als verplichte vrije dag is aangewezen.

Medewerkers Rijksoverheid vrij
Werknemers van de Rijksoverheid zijn wel altijd vrij op 5 mei als hun werk dat toelaat. Andere overheidsinstellingen volgen zoveel mogelijk het voorbeeld van de Rijksoverheid.

Weet je niet zeker hoe dit in jouw sector geregeld is? Kijk dan in je cao, of vraag het na bij je P&O afdeling.

Wat vieren we op bevrijdingsdag?
Bevrijdingsdag is de dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. In Nederland wordt als datum 5 mei aangehouden, omdat het Duitse leger in Nederland op 5 mei 1945 capituleerde. Andere Europese landen vieren niet, zoals Nederland, de bevrijding van het eigen territorium. Zij vieren 8 mei, de dag waarop Duitsland in 1945 zich officieel overgaf. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als de Dag van de Overwinning aangehouden, omdat Duitsland tegenover de Sovjet-Unie een dag later capituleerde.

In Europa was toen de Tweede Wereldoorlog afgelopen, de oorlog werd pas op 15 augustus 1945 echt beëindigd met de overgave van Japan.

Bron : CNV.nl

Comments are closed.