Tag Archives: 5 mei

Is 5 mei een vrije dag?

5 Mei (bevrijdingsdag) is wel een erkende nationale feestdag, maar daarmee nog geen wettelijk verplichte vrije dag. Werkgevers en werknemers moeten zelf onderling afspraken maken over werken op 5 mei. Per bedrijfstak gelden andere regelingen. In een groot aantal cao's en bedrijfsregelingen is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. In…
Lees verder