Uitzondering op verbod inhoudingen minimumloon

Het kabinet gaat – zoals door ons bepleit – twee uitzonderingen op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon toestaan: voor huisvestingskosten en voor de nominale premie Zorgverzekeringswet. Daarmee kunnen werkgevers deze kosten voor hun werknemers blijven betalen en inhouden op het loon.

In een brief aan de Tweede Kamer (hoofdstuk 6 pagina 12) geeft minister Asscher (SZW) aan dat hij voornemens is bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon zullen wel voorwaarden verbonden worden. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van een maximumbedrag of percentage van het wettelijk minimumloon. Met betrekking tot de huisvesting kan worden gedacht aan kwaliteitseisen, waardoor alleen kosten voor woningen met een certificaat voor inhouding op het wettelijk minimumloon in aanmerking komen.

Betrokkenheid NBBU
Het verbod op inhoudingen gaat in op 1 januari 2017, een half jaar later dan eerder aangekondigd. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich na de publicatie van de AMvB te kunnen voorbereiden op de aankomende wijziging. Aankomende periode gaat de NBBU in gesprek met SZW om een nadere invulling te geven aan de voorwaarden.

Comments are closed.