Onderzoek Flexmigranten in Nederland

NBBU- en ABU-leden hebben in 2016 119.598 flexmigranten bemiddeld. Deze flexmigranten leveren door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie en helpen de Nederlandse productiviteit en export te behouden en te vergroten. Ze werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden.

Behoefte aan inzicht

Op verzoek van de NBBU en de ABU verrichtte onderzoeksbureau Conclusr Research onderzoek naar deze doelgroep. Het onderzoek is erop gericht feiten en cijfers met betrekking tot flexmigranten te achterhalen. Dat biedt inzicht in het aantal flexmigranten dat in Nederland actief is, maar ook in de samenstelling van deze groep, hun herkomst, leeftijd en opleiding, de sectoren waarin zij werken en de wijze waarop zij in Nederland gehuisvest zijn.

Warm welkom

De cijfers uit het onderzoek laten zien dat flexmigranten duurzaam verbonden raken met de Nederlandse samenleving. Hier heeft de Nederlandse economie alleen maar bij te winnen. Om de bijdrage van flexmigranten verder te ondersteunen en faciliteren, is een warm welkom, een gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en goede huisvesting van groot belang. Daarom pleiten de ABU en NBBU voor:

 • Geen belemmerende administratieve lasten bij registratie van nieuwkomers in de GBA of de RNI.
 • Meer ruimte binnen gemeenten voor huisvesting van deze onmisbare groep flexibele arbeidskrachten.
 • Een sluitende aanpak van arbeidsmarktfraude door meer publiek-private samenwerking.
 • Inachtneming van het SNF-huisvestingscertificaat bij het gemeentelijk huisvestingsbeleid.

De belangrijkste uitkomsten uit het ABU- en NBBU-flexmigrantenonderzoek 2016:

 • 119.598 flexmigranten ter beschikking. Gemiddeld zijn dit 399 flexmigranten per organisatie.
 • De verwachte groei van het aantal flexmigranten voor de periode 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 komt uit op + 0,6%, tot een totaal van 120.320 flexmigranten.
 • De meeste flexmigranten (79%) zijn in 2016 van Poolse komaf. Op afstand volgen flexmigranten met andere nationaliteiten, in volgorde van aantal: Roemenië, Duitsland, Hongarije en Litouwen (samen 12,6%).
 • De meeste flexmigranten (60%) zijn tussen 18 en 30 jaar oud.
 • De meeste flexmigranten zijn werkzaam in Noord-Limburg (7,7%), Noord-Holland-Noord (7,2%) en Noordoost-Brabant (7%). In deze regio’s zijn in totaal meer dan 26.000 flexmigranten werkzaam.
 • De sectoren waarin de meeste flexmigranten werkzaam zijn, zijn de logistieke sector (32%), de land- en tuinbouw (samen 25%) en de voedingsindustrie (18%).
 • Flexmigranten zijn gemiddeld 44 weken in dienst. Van de flexmigranten zit 73% in uitzendfase A / 1 of 2; 22% zit in fase B / 3 en 5% zit in Fase C / 4.
 • In totaal wordt 70% van de flexmigranten bemiddeld in huisvesting. Dit wordt met name door inhuur via een woonbemiddelaar
  gedaan (83%).


Bekijk het factsheet van het onderzoek Flexmigranten in Nederland (2016)

Bekijk de complete resultaten van het onderzoek Flexmigranten in Nederland (2016)

Bron : NBBU.nl

Comments are closed.