FAQs

Q?

Welke cao is op mij van toepassing?

A.

Wij zin lid van de NBBU. NBBU-CAO voor Uitzendkrachten is op u van toepassing.

Q?

Wanneer ga ik pensioen opbouwen?

A.

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten die werkzaam zijn in week 26 tot week 78 binnen het fasensysteem (BasisPensioenregeling) en uitzendkrachten die de eerste 78 weken binnen het fasensysteem reeds doorlopen hebben of een uitzendovereenkomst volgens het periode- en ketensysteem zijn aangegaan (PlusPensioenregeling).

Q?

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

A.

Werkt u per week, per vier weken periode of per maand, dan wordt het salaris aan het einde van elke loonperiode betaald, dus respectievelijk aan het einde van de week, de vier-wekenperiode of aan het einde van de maand.

Q?

Ontvang ik een reiskostenvergoeding?

A.

U heeft niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding. Of u een reiskostenvergoeding ontvangt hangt af van de afspraken die u hierover maakt met ons. Alleen als bij het inlenend bedrijf een reiskostenvergoeding geldt dan heeft u hierop eveneens recht. Zie artikel 22 lid 2 van NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

Q?

Wanneer heb ik recht op een loonsverhoging?

A.

Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Dit zogeheten loonverhoudingsvoorschrift zorgt er tevens voor dat indien er bij de inlener een loonsverhoging wordt toegepast voor de werknemers deze loonsverhoging ook geldt voor uitzendkrachten. Zie ook artikel 22 lid 2 van de NBBU-cao voor uitzendkrachten.

Q?

Wat gebeurt er als het werk wegvalt?

A.

Indien gedurende de looptijd van uw uitzendovereenkomst in fase 3 en 4 het werk wegvalt doordat de inleenopdracht wordt beëindigd, dan is de uitzendonderneming verplicht om passend en vervangend werk te zoeken en aan te bieden. U bent dan wel gedurende de looptijd van deze uitzendovereenkomst verplicht passend en vervangend werk te aanvaarden.

Q?

Welke feestdagen zijn er?

A.

Onder algemeen erkende feestdagen wordt voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag verstaan: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in lustrumjaren.