Recent Posts by Atik

Is 5 mei een vrije dag?

5 Mei (bevrijdingsdag) is wel een erkende nationale feestdag, maar daarmee nog geen wettelijk verplichte vrije dag. Werkgevers en werknemers moeten zelf onderling afspraken maken over werken op 5 mei. Per bedrijfstak gelden andere regelingen. In een groot aantal cao's en bedrijfsregelingen is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. In…
Lees verder

Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

De Eerste Kamer buigt zich nu over de Wet Werk en Zekerheid. Naar verwachting wordt deze volgende maand definitief ingevoerd. En dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsrechten van flexkrachten. Wat verandert er precies? En wanneer? Op 4 maart is het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Eerste Kamer. Naar verwachting…
Lees verder

Recent Comments by Atik

No comments by Atik yet.