Één keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten

SNF en SKIA hebben een convenant ondertekend dat leidt tot één uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens van de markt en van lokale overheden om de kwaliteit van deze huisvesting op een éénduidige manier te certificeren.

Eenduidigheid

Met het samengaan van SKIA en SNF ontstaat er éénduidigheid voor zowel werkgevers die huisvesting voor hun buitenlandse werknemers organiseren als voor opdrachtgevers en lokale overheden over het vaststellen van de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Onafhankelijke huisvesters

In Nederland werken jaarlijks circa 400.000 arbeidsmigranten. Werkgevers organiseren vaak huisvesting voor hun buitenlandse werknemers, maar steeds vaker schakelen zij onafhankelijke private huisvesters in die zorgen voor het tijdelijk onderdak voor de werknemers.

Huisvesting op orde

Met het SNF keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting op orde is. Middels steekproeven worden de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders jaarlijks door een onafhankelijke instelling fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de onderneming uit het register geschreven.

Kommentare sind deaktiviert