Letzte Artikel von Atik

CBS: aantal werkenden neemt toe

In het eerste kwartaal van 2016 is het aantal werkenden maandelijks toegenomen, terwijl de werkloosheid daalt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid met 5 duizend per maand. Het aantal werkenden steeg met 8 duizend per maand. De beroepsbevolking, het aantal werkenden en werklozen, steeg…
Lees verder

Één keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten

SNF en SKIA hebben een convenant ondertekend dat leidt tot één uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens van de markt en van lokale overheden om de kwaliteit van deze huisvesting op een éénduidige manier te certificeren. (more…)
Lees verder

NBBU: ET-regeling komt tegemoet aan extra kosten die werknemer moet maken

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in Nederland. Hun inzet levert economische groei op en komt ten goede aan de welvaart en een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarom blijft het noodzakelijk dat Nederland een aantrekkelijk land is voor arbeidsmigranten om te werken, zo vindt de NBBU, brancheorganisatie voor intermediairs op de arbeidsmarkt. (more…)
Lees verder

Letzte Kommentare von Atik

Keine Kommentare von Atik noch